1. Dovoľuje si Vám oznámiť, že po úspešnom ukončení štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave, bude dňa 27.mája 2011 o 13:00 hod v aule Ekonomickej Univerzity na Dolnozemskej ceste slávnostne promovaná a bude jej udelený titul.

2. Ja meno a priezvisko si Vám dovoľujem oznámiť, že po 5. ročnom boji budem konečne promovaná za titul.

3. Pacient trpí prejavmi radosti a blaženého pocitu. Neustále poskakuje a vykrikuje. Excentrickým chovaním infikuje aj ďalších pacientov. Napriek pravidelnej 5 ročnej psychiatrii bolo nastanie tohto stavu neodvratné. Krvné nálezy dokazujú prítomnosť alkoholu. Po kontrolnej prehliadke pred komisiou zaznamenáva pocity úľavy.

4. Nastražte uši, čujte všetci, čo sa bude diať, Katka z vedlajšieho vchodu ide v máji promovať. Po silnom odriekaní, večnom nariekaní a bojoch životných, ukončila štúdium na nazov fakulty a púšta sa do osláv závratných. Prídťe ju všetci naposledy podporiť ako sa jej diplom do rúk statočne vie zaboriť dňa o tej hodine.