PROMOČNÉ OZNÁMENIA
Promočné oznámenie alebo oznámenie o promócii je spôsob akým svojím známym, priateľom a blízkym oznámite svoju radosť z ukončenia vysokoškolského štúdia a prípadne im tak zanecháte správu o nadchádzajúcej oslave.

Promočné oznámenia sa zhotovujú v rôznych formátoch a grafických prevedeniach. Klasické oznámenia o promócii sú tlačené na štruktúrovanom kartóne s jednoduchým písmom, logom školy a konzervatívnym textom. Toto sú oznámenia ako si ich pamätáme, ako si ich pamätajú naši rodičia alebo starí rodičia. Svojím jednoduchým a strohým prevedením podčiarkovali tzv. vážnosť tejto udalosti v živote jedinca.

Na druhej strane, v dnešnej dobe, si ľudia pomaly začali tvoriť vzťah k štúdiu na základe pozitívnejších a radostnejších emócií. Možno nie tak ani kvôli informáciám prislúchajich k predmetnej látke štúdia, ale kvôli vzťahom a zážitkom, ktoré mladý človek počas tohto obdobia spozná a zažije. Je to práve tá rozsiahla škála nových vnemov, nových ľudí a tým pádom aj nových obrazoch o sebe samom, čo človeka pozdvihne, naučí ho rešpektu, tolerancii a študent dospeje.

Ruka v ruke s novým vzťahom k štúdiu sa vytvorili aj nové formy oznamovania promócií. A tak sa tradičné a strohé oznámenia vyvinuli do kreatívnejšej a nápaditejšej podoby, ktorá dala zbohom konvenciám. Dnes nájdete promočné oznámenia v mnohorakých farebných odtieňoch, použitej grafike, textoch a spôsoboch zaslania. Ponuka sa nevyhla ani tematickej invencii a tak už podľa grafiky viete, čo dosiahol daný študent. Doktori môžu použiť kvapku krvi, právnici zas vložiť paragraf, architekti prepracovanú budovu a absolventi hudobných škôl môžu namiesto tlačeného oznámenia o promócii zaslať CD.

Ponuka firmy MaxCreative sa zaoberá práve výrobou promočných oznámení z tej druhej skupiny. Našu kreatívnu ponuku neustále dopľňame a zlepšujeme a snažíme sa do nej odovzdať to najlepšie.

Prezrite si naše kolekcie promočných oznámení.