KONTAKT

PRACUJEME ONLINE.PREVÁDZKU MÁME
NA INTERNETE.OSOBNÉ STRETNUTIA
MOŽNĚ PO TEL.DOHOVORE.
Sídlo spoločnosti
Kreas, s.r.o.
Šancová 3567/88,
831 04 Bratislava, Slovakia.
IČO:51 049 724
DIČ: 2120592364
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0038 8023 0851 VÚB Banka
Telefón: +421 905 738 471
E-mail: objednavka@promocneoznamenia.sk

FACEBOOK Promočné oznámenia

Filip, s.r.o.
Šancová 3567/88,
831 04 Bratislava, Slovakia.
IČO: 50 504 266
DIČ: 2120349583